به گزارش پایگاه خبری دانش آموزان؛ حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپرورش در کنگره بزرگداشت شهید شاخص سال ۹۴ کشور” سردار شهید نادرمهدوی ” در روستای بحیری استان بوشهر اظهارکرد: جامعه دانش آموزی کشور با تقدیم ۳۶ هزار شهید نقش بسیار بزرگی در دوران دفاع مقدس داشته است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپررش تصریح کرد : فرهنگیان کشور نیز با ۲۵ هزار شهید علاوه بر نقش و رسالت فرهنگی خود با ایثارخون مقدس خویش همراه وهمگام مردم حافظ انقلاب اسلامی ودست آوردهای آن بوده اند.

وی افزود: امروز دولت تدبیر وامید توجه ویژه ای به کاروان های راهیان نور و برنامه های فرهنگی برای انتقال فرهنگ ایثار وشهادت دارد وتمام امکانات وزارتخانه های مختلف از جمله آموزش وپرورش درخدمت اعزام موفق این کاروان ها است.

کفاش تصریح کرد: استان بوشهر درزمینه اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی از استان های برتر وموفق کشور بوده وامیداست که سایر استان ها نیز از این استان برای اعزام راهیان نور الگو بگیرند.

براساس گزارش سایت آموزش و پرورش، وی برکیفیت بخشی به اردوی راهیان نور تاکیدکرد وافزود:این اردوها بهترین شیوه برای انتقال مفاهیم وفرهنگ مقاومت، شجاعت وایثارشهدا ورزمندگان به دانش اموزان وجوانان است.

ایسنا

انتهای پیام/ن